Роля на рекламната кампания

Реално най-добрата реклама, за която всеки мениджър може да мечтае са доволните клиенти, а те са и най-голямата отплата за положеният труд.

Ролята на рекламната кампания е водеща в първите етапи след старта на дейността, в случая онлайн бизнеса. Тя обаче не бива да започне след него, а на един етап от цялата подготовка.

В рекламната кампания, независимо за каква дейност ще говорим се касае до всякакви видове и начини на разпространение на новината. В това число рекламни брошури, рекламни диплянки, визитки, всякакви материали и най-вече популяризация в социалните мрежи.
(още…)

Как да повишим популярността на онлайн магазина

Позициониране и активен маркетинг – добре е винаги да помните, че както в реалния, така и във виртуалният бизнес никой не е см. Конкуренция винаги има и тя не спи. Добре е винаги и да сте с една крачка пред нея. Важно е да се знае, че може да не сте първите в даден бранш, но може да сте първи в съзнанието на клиента. За да е изпълнено това условие е нужна и ударна доза работа, както с потенциални клиенти, така и върху имиджа, за да може той да допринесе за привличане на нови клиенти. Колкото и странно да звучи, преди да се стартира един бизнес, било то в Интернет или реално, собственикът му трябва да е на сяно с множество неща. Едни от тях са ясно, точно и лесно разбираемо представяне на дейността, независимо дали става дума за токи и услуги. Голяма заблуда е да се смята, че клиента може сам да разбере, каква е заложената идея. Или основно в тази точка е да се разбере, кое е водещо за бизнеса, а връзката и доверието между Вас и клиента най-значима.
(още…)